DLA RODZICÓW

Linki

 

 

 

 Nasza Gmina i okolice

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UMiG Ożarów Mazowiecki

Strona Urzędu Mista i Gminy Ożarów Mazowiecki

 

PWZ

Starostwo Powiatu Warszawskiego-zachodniego

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strony o charakterze oświatowym

 

MEN Ministerstwo Edukacji Narodowej > www.men.gov.pl

 

Federacja Inicjatyw Oświatowych > www.fio.org.pl

 

Strona Stowarzyszeń Rozwoju Wsi, prowadzona przez FIO > srw.fio.org.pl

 

Portal organizacji pozarządowych > www.ngo.pl

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego > www.pozytek.gov.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOWOŚCI

 

wykonanie - hosting - obsługa

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju i Edukacji Dzieci Wiejskich przy S.P. im. Adama Mickiewicza w Umiastowie